TinyGarden - Shop Đồ trang trí Nội Thất đẹp

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi áp dụng Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách thức tinygarden.com.vn (“Công ty”, “Chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và […]

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách thức tinygarden.com.vn (“Công ty”, “Chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và trải nghiệm của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”).

Chính sách này nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được sử dụng một cách có trách nhiệm. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn từ nhiều nguồn, bao gồm:

  • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn tạo tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và số điện thoại.
  • Thông tin thu thập tự động: Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về bạn, bao gồm địa chỉ IP của bạn, trình duyệt web và hệ điều hành, các trang bạn truy cập và thời gian bạn dành cho mỗi trang, cũng như các thông tin khác về cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi.
  • Thông tin từ các bên thứ ba: Chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các trang web truyền thông xã hội hoặc các nhà cung cấp dịch vụ phân tích.

3. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, gửi cho bạn các thông báo và cập nhật, và hỗ trợ khách hàng.
  • Liên lạc với bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, Dịch vụ của chúng tôi hoặc các đề nghị khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.
  • Mục đích quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu.
  • Mục đích nghiên cứu: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu, bao gồm việc hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ khách hàng.
  • Đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.
  • Cơ quan thực thi pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật khi yêu cầu theo luật pháp hoặc khi chúng tôi tin rằng điều đó cần thiết để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của người khác.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự mất mát, sử dụng trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn an toàn.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ https://tinygarden.com.vn/.

7. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật.

 

Phiên bản tiếng anh tại đây